Посылки в Румынию. Международные перевозки грузов из Израиля. Доставка посылок из Израиля в Румынию. Отправить посылку в Румынию.

Посылки в Румынию. Международные перевозки грузов из Израиля. Доставка посылок из Израиля в Румынию. Отправить посылку в Румынию.

Посылки в Румынию с компанией Familia IPS – доставка с оптимальной логистикой

 

Сделать приятный сюрприз друзьям или порадовать подарками родных, живущих за границей, можно без проблем и накладок, если обратиться в надежную компанию. Израильская транспортно-логистическая фирма Familia IPS уже не один год осуществляет международную перевозку грузов из Израиля по всему миру, в том числе в страны Евросоюза. Она предлагает своим клиентам оптимальный и самый выгодный способ доставить посылки в Румынию.

 

Посылки из Израиля в Румынию 

 

Почему стоит отправлять посылки в Румынию именно через компанию Familia IPS? На протяжении многих лет она успешно решает логистические задачи своих клиентов, делая ставку на целостность груза и оптимальные сроки его доставки.

Сотрудники компании Familia IPS:   

 

Доставка посылок из Израиля в Румынию

 

Компания Familia IPS осуществляет доставку посылок из Израиля в Румынию по разумным ценам. Стоимость пересылки зависит от вида доставки, веса, габаритов посылки и еще ряда параметров. Сообщив оператору эти данные, клиент получит предварительную стоимость доставки. Для удобства клиентов существуют различные способы оплаты — наличные, кредитная карточка, чеки, банковский перевод.

 

Компания Familia IPS: международные перевозки грузов из Израиля в Румынию доверьте профессионалам!

 

 

 1. Despre companie FAMILIA IPS

FAMILIA IPS este o companie israelian? de transport ?i logistic? ce ofer? persoanelor juridice ?i fizice o gam? complet? de servicii pentru livrarea de colete ?i înc?rc?turi voluminoase din Israel în diferite ??ri ale lumii. Printre cele mai populare destina?ii se num?r? Moldova, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, ??rile CSI, precum ?i statele-membre ale Uniunii Europene.

Datorit? activit??ii noastre fructuoase pe care am avut-o de-a lungul anilor, am reu?it s? acumul?m nu numai experien?? în organizarea transport?rii de înc?rc?turi voluminoase de orice complexitate, dar ?i s? câ?tig?m respectul ?i încrederea unui num?r mare de clien?i, organiza?ii ?i persoane fizice.


Compania noastr? este aleas? pentru mai multe motive:

·         livrarea bunurilor în timp optim;

·         tarife accesibile;

·         atitudine grijulie fa?? de colete;

·         transportarea în siguran?? a înc?rc?turilor;

·         calitatea înalt? a serviciilor;

·         planificarea exact? a lucrului;

·         capacitatea de a solu?iona sarcini atipice.

 

Noi ?inem la renumele nostru de companie de încredere! Vom fi bucuro?i s? v? vedem ?i pe dumneavoastr? printre clien?ii no?tri!


Trebuie s? trimite?i un colet din Israel? Atunci numai cu FAMILIA IPS!

 

2. Serviciile noastre

Livrarea coletelor direct destinatarului

Compania FAMILIA IPS este un partener sigur în domeniul livr?rii interna?ionale de înc?rc?turi ?i colete din Israel, iar lista serviciilor oferite de noi este destul de lung?:

1. Posibilitatea oferirii serviciului „De la cas? la cas?” - curierul va prelua coletul de la orice adres? indicat? din Israel în decursul a 12-48 de ore, iar curierul din ?ara destinatar? va livra bunurile pân? la casa destinatarului.

2. Posibilitatea de a urm?ri online traseul pe care îl urmeaz? curierul pân? la preluarea coletului în Israel.

3. Furnizarea de materiale pentru împachetare (cutie de dimensiune potrivit?, band? adeziv? etc.).

4. Asisten?? în preg?tirea tuturor documentelor necesare transport?rii conform cerin?elor ?i legilor din Israel ?i a ??rilor destinatare.

5. P?strarea coletelor, pân? la momentul trimiterii acestora din Israel, într-un depozit special amenajat care este supravegheat non-stop de camere video.

6. Livrarea bunurilor din Israel se face pe cale maritim?, aerian? sau terestr?.

7. Pe site-ul nostru pute?i s? beneficia?i de urm?toarele servicii online:

- s? urm?ri?i unde se afl? coletul dumneavoastr?;

- s? apela?i un curier;

- s? comanda?i materialul dorit pentru împachetare;

- s? evalua?i costurile livr?rii;

- s? selecta?i metoda de plat? (card de credit, cecuri, transfer bancar, cash);

- s? face?i cuno?tin?? cu regulile generale de împachetare a coletelor;

- s? face?i cuno?tin?? cu informa?iile legale privind transportul bunurilor.

 

3. Beneficiile pe care le oferim

Compania FAMILIA IPS livreaz? colete din Israel în întreaga lume. Serviciile noastre sunt destinate atât persoanelor juridice, cât ?i fizice, fiind apreciate pentru mai multe motive:

- Noi respect?m întotdeauna în?elegerile pe care le avem cu clien?ii no?tri, lucrând cu succes în domenii precum transportul interna?ional de înc?rc?turi voluminoase;

- Noi avem o abordare individual? pentru fiecare client, concentrându-ne pe nevoile acestuia;

- Curierii no?tri preiau înc?rc?turile/coletele în toate ora?ele din Israel;

- Clien?ii no?tri pot alege metoda cea mai convenabil? pentru transmiterea ?i primirea bunurilor:

- Politica de pre?uri a companiei FAMILIA IPS ltd este transparent?: costul livr?rii bunurilor depinde de metoda de transport aleas?, precum ?i de al?i factori, cum sunt greutatea total?, greutatea fizic? a coletului etc. Costul estimativ al livr?rii poate fi aflat la operatorii no?tri;

- Clien?ii no?tri sunt siguri întotdeauna c? bunurile pe care le transmit vor ajunge integre la destina?ie f?r? a avea de suferit din cauza unor motive neprev?zute. Pân? în momentul transport?rii din Israel, coletele se p?streaz? în spa?ii uscate ?i bine aerisite dintr-un depozit care este supravegheat non-stop cu camere video;

- Dispunem întotdeauna de materiale necesare împachet?rii bunurilor – cutii, band? adeziv? etc.;

- Managerii no?tri ofer? asisten?? în preg?tirea documentelor înso?itoare ?i r?spund la întreb?rile dumneavoastr? legate de transportul coletelor.

FAMILIA IPS reprezint? cea mai bun? ?i cea mai sigur? metod? pentru ca bunurile dumneavoastr? s? fie transportate în orice col? al lumii!

 

4. Cum s? transmite?i un colet prin FAMILIA IPS

1. În primul rând, trebuie s? preg?ti?i coletul, respectând regulile ?i legile din Israel ?i din ?ara destinatar?.

2. Chema?i curierul nostru – apelând num?rul de telefon sau completând formularul de pe site.

3. Trebuie s?-l informa?i pe operator despre ?ara în care dori?i s? trimite?i coletul, greutatea exact?, dimensiunile, precum ?i con?inutul acestuia. De asemenea, metoda de plat? – cash, card de credit, cecuri sau transfer bancar.

4. Completa?i corect declara?ia vamal?/invoice-ul de pe colet. În acest sens, colaboratorul nostru v? poate ajuta (completarea corect? a declara?iei va simplifica mult trecerea controlului vamal).

5. Curierul FAMILIA IPS va prelua coletul de la domiciliul dumneavoastr? din orice ora? din Israel. Ve?i primi un SMS pe telefonul dumneavoastr? imediat ce curierul se va îndrepta spre adresa dumneavoastr?. Cu ajutorul aplica?iei, pute?i afla ora exact? când va ajunge curierul – aceasta permite s? urm?ri?i traseul pe care îl face mesagerul.

6. Dup? ce ve?i preda coletul curierului, ve?i primi o confirmare prin SMS.

7. Pute?i verifica traseul în timp real al coletului dumneavoastr? pe site-ul nostru, introducând codul de urm?rire („Tracking Code” sau „Tracking Number”) pe care îl ve?i primi prin SMS imediat ce coletul va fi înregistrat la depozitul nostru.

8. Toate procedurile ulterioare de formalit??i vamale ?i logistic? r?mân pe seama noastr?.

9. Important! Importul netaxabil de m?rfuri difer? esen?ial de la o ?ar? la alta. Dac? limita admis? pentru acest lucru va fi dep??it?, atunci autorit??ile vamale din ?ara gazd? vor aplica taxe vamale pe care destinatarul coletului va trebui s? le achite.

 

5. Contactele noastre

Oficiul central: 09-8877123 – Duminic?-Joi: de la 09:00 pân? la 16:00


Fax: 09-7458897


Telefoanele directe ale operatorilor no?tri:


Expedierea coletelor în Moldova: 052-9122196

Expedierea coletelor în Ucraina: 052-9126214

Expedierea coletelor în Georgia: 052-9172511

Expedierea coletelor în Uzbekistan: 052-9787123

Expedierea coletelor în România: 052-9171172

Expedierea coletelor în ??rile UE ?i CSI: 058-4170823


Pentru comenzile f?cute pe WhatsApp: +972-52-4886172

Pentru comenzile f?cute pe Viber: +972-52-4886172

 

Orarul prelu?rii comenzilor:

Duminic? – Joi: de la 08:00 la 21:00

Vineri: de la 08:00 la 13:00

Sâmb?t?: zi liber?


Dup? orele de munc? mesajele pot fi trimise pe WhatsApp sau Viber la num?rul: +972-52-4886172. Cererile vor fi procesate în zilele de munc?.

 

Compania noastr? este aleas? pentru mai multe motive:

Printre priorit??ile companiei noastre se num?r?: livrarea bunurilor în timp optim, tarife accesibile, transportul în siguran?? a coletelor, calitatea înalt? a serviciilor, planificarea exact? a lucrului, capacitatea de a solu?iona sarcini atipice. Noi ?inem la renumele nostru de companie de încredere ?i vom fi bucuro?i s? v? vedem ?i pe dumneavoastr? printre clien?ii no?tri!

 

Услуги - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Вакансии - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Объявления - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Новости - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Видео - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Купоны. Акции и предложения - FAMILIA IPS - посылки в Румынию

Контакты - FAMILIA IPS - посылки в Румынию
Адрес: Весь Израиль
Мобильный: 052-9171172
(3 голосов)

Отправить сообщение представителю компании:


Филиалы:

Отзывы [0]

Настройки для людей с ограниченными возможностями